Theraplay

Theraplay er en relations baseret legeterapi, der tager udgangspunkt i kendskabet til barnet/ den unge.
Theraplay fokuserer ikke på barnets faktiske alder, men derimod på barnets følelsesmæssige udviklingsniveau.
Målet er via relationen og det nærværende samspil med den voksne at invitere til tilknytning, selvregulering, selvværd, tillid, tryghed, glæde og engagement.
Der leges og arbejdes med Theraplay i forskellige sammenhænge med afsæt i nærmeste udviklingszone.
Kongsholms voksne inviterer og sætter den ydre struktur og er ansvarlig for ”legen” fra start til slut. Vi er opmærksomme på barnets egne grænser, men med et fokus på at skabe udvikling inde for fire dimensioner:

Omsorg: styrker selvværd, selvfornemmelse, indre tryghed.

Struktur: regulerer barnet via den voksnes trygge vejledning for at øge barnets selvregulering.

Engagement: styrker kontaktevne, og den følelsesmæssige udvikling. At barnet føler sig set og hørt.

Udfordring: styrker barnets selvtillid og oplevelse af egen mestring. Øge troen på egne evner og turde udfordre egne grænser.

Theraplay knytter et glædesfyldt bånd mellem barnet og den voksne via nærvær, øjenkontakt og sansning, hvilket støtter barnet i udvikling af følelsesmæssige- og sociale kompetencer.

Kontakt os

Du kan altid skrive eller ringe til Jannie og høre nærmere om Kongsholms muligheder. 

Opholdsstedet Kongsholm fungerer som en familie, og giver børnene og de unge en tryg og udviklende opvækst, så de med handlekraft og selvværd opnår et værdifuldt liv med moral og en demokratisk dannelse.