Medarbejderne

De voksne på Kongsholm

Leder af Opholdsstedet Kongsholm er pædagog og rideunderviser Jannie Quist. Derudover er der tilknyttet yderligere 8 fuldtids-pædagogiske medarbejdere, en administrativ medarbejder samt 2 faste vikarer. Vores kernekompetencer er:

  • Faglig viden og stor erfaring i at omsætte teoretisk viden i arbejdet med børn og unge, der har tilknytnings, relations og identitetsproblemer. Med udgangspunkt i handle- og udviklingsplaner arbejder vi individuelt med barnet/den unge for at tilgodese den enkeltes behov for udvikling
  • Vi er et familielignende opholdssted. Vi vægter familiekulturen med dets normer og traditioner højt
  • Vi har stor fokus på børnenes/de unges skolegang. Vi prioriterer at børnene/de unge er velforberedte til timerne og er motiverende, støttende og opfølgende ved lektielæsning. Vi har et velfungerende og tæt skole/hjem samarbejde
  • Vi etablerer et åbent og imødekommende forældresamarbejde med respekt og inddragelse. Derudover støtter vi børnene/de unge i at have kontakt til deres øvrige biologiske netværk
  • Vi støtter børnene/de unge i at deltage i et aktivt foreningsliv, hvor vi har evner og erfaring i at fremme børnene/de unge i integrationen i lokalmiljøet
  • Vi giver børnene/ de unge forståelse og indsigt i omgang med dyr på en værdig og anstændig måde, hvor vi især bruger hesten som et bevidst pædagogisk redskab i blandt andet etablering af kontakt og relation mellem barnet/ den unge og den voksne, samt i udviklingen af selvværd og selvtillid
  • Vi er en gruppe voksne, der har mange alsidige personlige kompetencer, som vi bruger i det pædagogiske arbejde såsom: Musik & sang, friluftsliv, kreativitet, ride undervisning, madlavning, svømning og håndværk. Herudover har alle voksne taget førstehjælpskursus og brandkursus.

Kontakt os

Du kan altid skrive eller ringe til Jannie og høre nærmere om Kongsholms muligheder. Har du lyst til at tale med en af de unge, der bor eller har boet på Kongsholm, så er dette også muligt.

Opholdsstedet Kongsholm fungerer som en familie, og giver børnene og de unge en tryg og udviklende opvækst, så de med handlekraft og selvværd opnår et værdifuldt liv med moral og en demokratisk dannelse.