ART – Aggression Replacement Training

Det er vores mål at hjælpe vore børn og unge til at udvikle alternative strategier i forhold til: deres vrede og selvkontrol og i forhold til erkendelsen af egne følelser.
Derfor anvender vi blandt andet metoden ART, så børnene får færdigheder i alternative sociale kompetencer. Derfor har vi, som det første opholdssted i Danmark valgt at dygtiggøre os inden for en nyere pædagogisk metode ART – Aggression Replacement Training.
Kort fortalt: Lær at være social og styr din vrede!
Metoden er en gruppebaseret og struktureret pædagogisk træningsmetode, der har vist sig at være effektiv i forhold til forebyggelse, reduktion og ændring af aggressiv adfærd hos børn og unge.
Metoden er udviklet af Goldstein, Glick og Gibbs og er blandt de bedst validerede metoder på dette felt. Metoden anvendes med stor succes i Norge og i USA.
Teoretisk bygger metoden på kognitiv adfærdsteori og social læringsteori. I praksis udføres den igennem rollespil, dialog og lege, som træner børnene og de unge i at reflektere over deres egen og andres sociale adfærd.
Tre hovedkomponenter indgår i metoden:

  • Social færdigheds træning
  • Vredes håndtering
  • Moralsk tænkning

Metoden bygger på ros og anerkendelse, hvor børnene lærer igennem leg.
I læringsmetoden lærer børnene at tænke og handle i relation til en færdighed. En færdighed kan f.eks. være at kunne lytte, forstå en besked, række hånden i vejret eller bede om hjælp.
I illustrationen vælger træneren og hjælpetræneren at spille et rollespil, der demonstrerer færdigheden. Børnene spejler sig i spillet og der snakkes fælles om børnenes egne erfaringer i forhold til færdigheden.

På Kongsholm er 3 medarbejdere uddannede som ART instruktører og metoden bruges i vores daglige tilgang til alle børn og unge på Kongsholm.
På Kongsholm iværksættes løbende ART forløb med forudbestemte temaer i et fast skemalagt program med undervisning hver 14. dag i perioden.

Medarbejderne superviseres fast af lektor Jens Fokdal som er Master i metoden ART og forgangs mand for at metoden ART er blevet implementeret i Danmark.

Kontakt os

Du kan altid skrive eller ringe til Jannie og høre nærmere om Kongsholms muligheder. Har du lyst til at tale med en af de unge, der bor eller har boet på Kongsholm, så er dette også muligt.

Opholdsstedet Kongsholm fungerer som en familie, og giver børnene og de unge en tryg og udviklende opvækst, så de med handlekraft og selvværd opnår et værdifuldt liv med moral og en demokratisk dannelse.