Miljøterapi

På Kongsholm arbejder vi miljøterapeutisk, hvor vores familielignende rammer skaber strukturen omkring børnenes hverdage.
Vi arbejder ud fra teorien om, at ydre struktur giver mindre kaos og mindsker indre uro hos børnene.
Dagligdagen på Kongsholm er derfor bygget op i en fast genkendelig struktur omkring måltider, skolegang, lektier, fritid, pligter, omgangsform og sengetid.
Dagligdagen dækkes ind af de samme få voksne, så der skabes en ro og kontinuitet omkring børnene. Det betyder eksempelvis, at det er den samme medarbejder, der har puttet børnene, som vækker børnene den efterfølgende morgen og sender dem i skole. I weekenderne arbejdes der ligeledes med gennemgående medarbejdere.
En af grundstenene i miljøterapien er relationsarbejdet. På Kongsholm vælger børnene derfor selv, hvilke voksne de ønsker at være sammen med i forskellige aktiviteter. Holdningen er, at vi respekterer børnenes valg. Derfor arbejder vi ikke med primær- og sekundær pædagogisk funktion.
Vores tilgang til børnene er: lyttende, empatisk, anerkendende og vedholdende.
En af de metoder vi benytter, i vores miljøterapeutiske tilgange til børnene er den narrative metode, som består i at forstå, lytte til og holde af. Børnene har ikke én sand historie, men de har mange sande historier om deres liv. Vi hjælper børnene med at fortælle og omskrive deres historier, så de giver ny mening for børnene. Vi støtter børnene i at tænke nyt og tænke anderledes.
Vores mission er at børnene viderefører familiære og kulturelle værdier og udvikler deres sociale kompetencer og færdigheder. Så de bliver i stand til at tage vare på dem selv og begå sig selvstændigt i samfundet.

Kontakt os

Du kan altid skrive eller ringe til Jannie og høre nærmere om Kongsholms muligheder. 

Opholdsstedet Kongsholm fungerer som en familie, og giver børnene og de unge en tryg og udviklende opvækst, så de med handlekraft og selvværd opnår et værdifuldt liv med moral og en demokratisk dannelse.