Værdigrundlag

Opholdsstedet Kongsholms værdigrundlag bygger på medmenneskelighed og respekt for barnet og den unge. Vi arbejder ud fra den overbevisning, at alle har ressourcer og potentiale for at lære nyt og udvikle særlige kompetencer. At fungere som en familie er kimen i vores pædagogiske arbejde, en væsentlig værdi, der giver vores valgte målgruppe de bedst mulige opvækstbetingelser.

Vores værdier er:

Empati

På Kongsholm møder vi barnet og den unge med en empatisk tilgang, hvor vi nærværende sætter os i dets sted. Vi rummer barnet og den unge med alle dets følelser. Vi ser tingene ud fra barnet og den unges perspektiv og agerer pædagogisk ud fra den givne situation.

Omsorg

Omsorgsværdien har en særlig betydning i den familielignende kultur, vi har på Kongsholm. Vi voksne har alle stor forståelse, indsigt og kompetencer i børns behov og udvikling. Vi er i stand til at knytte omsorgsfulde relationer til barnet og den unge på deres præmisser, således at omsorgen får en særlig udviklende karakter.

Forudsigelighed

Vi arbejder med en forudsigelig hverdag, hvor vi forbereder barnet og den unge på hverdagens rytme og gøremål. Strukturen er genkendelig, og vi er tydelige, troværdige og opfølgende i kontakten.

Dialog

Kongsholms dialogform er åben, anerkendende og reflekterende. Vi er nærværende og lydhøre i dialogen. Børnene og de unge på Kongsholm bliver taget alvorligt, idet de bliver hørt og inddraget i det daglige.

Kontakt os

Du kan altid skrive eller ringe til Jannie og høre nærmere om Kongsholms muligheder. Har du lyst til at tale med en af de unge, der bor eller har boet på Kongsholm, så er dette også muligt.

Opholdsstedet Kongsholm fungerer som en familie, og giver børnene og de unge en tryg og udviklende opvækst, så de med handlekraft og selvværd opnår et værdifuldt liv med moral og en demokratisk dannelse.