Relationspædagogik

Trygge og stabile rammer er omdrejningspunktet for pædagogikken på Kongsholm.
Børnene og de unge møder de samme voksne – netop for at fastholde familiestrukturen. For at give børnene tryghed, er vi meget bevidste om altid at overholde vores aftaler og være tydelige rollemodeller, så børnene og de unge ved, hvad de kan forvente af os.
Vi følger op, er konsekvente og lærer dem, at de også skal overholde deres aftaler.
Og vi lærer dem, hvordan de skal begå sig i samfundet. Vi er åbne i vores kommunikation og fortæller gerne børnene og de unge, at det er i orden, at vi kan have forskellige synspunkter. På den måde lærer vi også børnene og de unge, at de gerne må mærke efter, om noget føles rigtigt eller forkert for dem. Og sige fra, hvis det ikke gør. Vi anerkender børnene og de unge og støtter dem i deres forskellige kompetencer. Herved udvikler de sig og får styrket deres selvværd.

Børnene og de unge har brug for at opbygge nogle sunde relationer til andre mennesker og mærke efter, hvem de har en god kontakt med. Derfor har vi ingen primærpædagoger her.
I stedet kan børnene og de unge selv vælge, hvem de eksempelvis helst vil have med til tandlæge, forældremøde eller med ud at købe nyt tøj.
Forældrene må også selv vælge, hvem de helst vil tale med.

Dyrene har stor betydning for børnene og de unge. Vi bruger særligt hestene, hvis interessen er der fra barnets side, i vores pædagogiske arbejde.
Når børnene og de unge er sammen med hestene, lærer de at aflæse hesten og få den til at samarbejde. En egenskab, de også kan bruge i mange andre sammenhænge, både sammen med mennesker og andre dyr.
Fællesskabet om hestene giver også nogle gode oplevelser med andre hesteinteresserede, som børnene og de unge mødes med i samvær med hesten.
Der er 4 heste at vælge imellem – alt efter størrelse og temperament.

Kontakt os

Du kan altid skrive eller ringe til Jannie og høre nærmere om Kongsholms muligheder. 

Opholdsstedet Kongsholm fungerer som en familie, og giver børnene og de unge en tryg og udviklende opvækst, så de med handlekraft og selvværd opnår et værdifuldt liv med moral og en demokratisk dannelse.