Hesteterapi

På Kongsholm har vi valgt hesteterapi som en af mange metoder i vores pædagogiske arbejde med børnene.

Med en viden om dyrs positive indvirkning på os mennesker, er hesten til forskel fra de fleste andre dyr, særdeles nyttig i den sammenhæng, da det er muligt at bruge dens mange egenskaber såvel i arbejdet fra jorden som til hest.

Vi har valgt at bruge hesten som det fælles tredje. Da hesten som flugtdyr, spejler sig i og reagerer på det der sker i nuet, kan samværet med hesten bringe os som mennesker fra fortid til nutid. Hesten kan med sin udstråling, bløde pels, højde og drøjde, indbyde til tryghed, nærhed og samvær. Det er en stor hjælp for barnet i processen med at turde slippe egenkontrollen og styringen af indre følelser. For nogle børn opleves det at mærke egne følelser som meget angstprovokerende, men qua den fordomsfri relation med hesten, oplever de fleste børn sig accepteret og respekteret for den person de er. Det sansemæssige aspekt ved samværet med hesten er en stor og vigtig del af processen. Et øget selvværd, gennem samarbejdet med hesten, hvor barnet/ den unge helt eller delvis selv styrer forløbet qua den hestekyndiges støtte, er yderst værdifuldt for den personlige udvikling hos barnet.

Hesteterapien foregår i stalden og på ridebanen tæt på Kongsholm. For de meget hestekyndige inddrages ligeledes skoven og stranden i nærmiljøet.

Arbejdet hos hestene varetages kun af uddannede hestekyndige voksne – alle med mange års erfaring indenfor det at arbejde med heste, samt i forhold til at inddrage hesten som redskab i hesteterapi.

Udover selve undervisningen i ridning vejledes børnene/de unge ligeledes i omgangen med så stort et dyr og i plejen af hestene.

At deltage i ridning og/ eller hesteterapi er blot et af mange tilbud på Kongsholm – et tilbud som er helt frivilligt.

Kontakt os

Du kan altid skrive eller ringe til Jannie og høre nærmere om Kongsholms muligheder. 

Opholdsstedet Kongsholm fungerer som en familie, og giver børnene og de unge en tryg og udviklende opvækst, så de med handlekraft og selvværd opnår et værdifuldt liv med moral og en demokratisk dannelse.