Samarbejde

Vi har et tæt samarbejde med de anbringende kommuner, som har det overordnede ansvar for barnet og den unge. Hyppigheden af møder aftales efter behov.
To gange årligt holdes der status møde imellem kommune, forældre, familieplejekonsulenter og os. Her drøftes handleplanen med de mål, der er aftalt for barnet/ den unge. Ved efterfølgende konklusion tages der stilling til, hvorvidt der skal revideres i handleplanen.
Social Tilsynet Hovedstaden tilser opholdsstedet et par gange om året ved anmeldte og uanmeldte besøg. Derudover følger vi LOS netværksgrupper for gensidig inspiration samt deltager i mange af deres kursustilbud. Øvrige kurser og uddannelse søges endvidere igennem efter og – videreuddannelse for lærere og pædagoger.

Kontakt os

Du kan altid skrive eller ringe til Jannie og høre nærmere om Kongsholms muligheder. Har du lyst til at tale med en af de unge, der bor eller har boet på Kongsholm, så er dette også muligt.

Opholdsstedet Kongsholm fungerer som en familie, og giver børnene og de unge en tryg og udviklende opvækst, så de med handlekraft og selvværd opnår et værdifuldt liv med moral og en demokratisk dannelse.