Metoder

Opholdsstedet Kongsholms pædagogiske metode tager udgangspunkt i stedets vision samt værdigrundlag.

I det daglige arbejde på Kongsholm anvender vi relationspædagogik i et trygt, struktureret og forudsigeligt miljø med de samme empatiske, omsorgsfulde og professionelle støttende voksne. Hjørnestenen i det pædagogiske arbejde er relationsdannelsen mellem børnene/ de unge og os voksne – ikke som mål, men som middel til at skabe forandring og udvikling. Dette for at børnene og de unge på sigt, via anerkendende relationer, udstyres med kompetencer til at kunne håndtere ansvaret for deres eget liv.

Det er vores mål at hjælpe vores børn/unge til at udvikle alternative handlinger i forhold til: deres vrede og selvkontrol og erkendelse af egne følelser.

Derfor har vi tænkt nyt og sat projekt ART i gang på Kongsholm. En udvikling og implementering af en ny pædagogisk metode, som skal lære sårbare, antisociale børn alternative sociale kompetencer. Derfor har vi, som det første opholdssted i Danmark valgt at dygtiggøre os inden for en nyere pædagogisk metode ART – Aggression Replacement Training.

Kort fortalt: Lær at være social og styr din vrede!

På Kongsholm arbejder vi miljøterapeutisk, hvor vores familielignende rammer skaber strukturen omkring børnenes hverdage.

Vi arbejder ud fra teorien om, at ydre struktur giver mindre kaos og mindsker indre uro hos børnene.

Dagligdagen på Kongsholm er derfor bygget op i en fast genkendelig struktur omkring måltider, skolegang, lektier, fritid, pligter, omgangsform og sengetid.

Vores tilgang til børnene er: lyttende, empatisk, anerkendende og vedholdende.

En af de metoder vi benytter, i vores miljøterapeutiske tilgange til børnene er den narrative metode, som består i at forstå, lytte til og holde af. Børnene har ikke én sand historie, men de har mange sande historier om deres liv. Vi hjælper børnene med at fortælle og omskrive deres historier, så de giver ny mening for børnene. Vi støtter børnene i at tænke nyt og i at tænke anderledes. Vores metodevalg tager blandt andet afsæt i børnenes ressourcer – på Kongsholm har alle børn fremstillet

”Egne Værditræer” – træer som afspejler nogle af deres ressourcer.

Vores mission er at børnene viderefører familiære og kulturelle værdier og udvikler deres sociale kompetencer og færdigheder. Så de bliver i stand til at tage vare på dem selv og begå sig selvstændigt i samfundet.

På Kongsholm har vi valgt hesteterapi som en af mange metoder i vores pædagogiske arbejde med børnene.

Hesteterapien foregår i stalden og på ridebanen tæt på Kongsholm. For de meget hestekyndige inddrages ligeledes skov og strand i nærmiljøet.

Arbejdet hos hestene varetages af uddannede hestekyndige – alle med mange års erfaring indenfor arbejde med heste, samt inddragelse af hesten som redskab.

Udover undervisning i ridning vejledes børnene/de unge ligeledes i omgangen med og plejen af heste.

At deltage i ridning og/ eller hesteterapi er blot et af mange tilbud på Kongsholm.

Vi sætter fokus på børnenes og de unges biologiske netværk, som anses grundlæggende for trivslen i deres liv, og vi arbejder således hele tiden for at styrke og udbygge børnenes og de unges netværk. I samspil med børnene og de unge bevidstgøres de om deres generelle netværk, og de støttes i at fastholde: skole, arbejds- og fritidsliv samt familieforhold. Derudover er vi ligeledes i tæt kontakt med netværket, for at skabe kontinuitet.

Kontakt os

Du kan altid skrive eller ringe til Jannie og høre nærmere om Kongsholms muligheder. 

Opholdsstedet Kongsholm fungerer som en familie, og giver børnene og de unge en tryg og udviklende opvækst, så de med handlekraft og selvværd opnår et værdifuldt liv med moral og en demokratisk dannelse.