Forældrene

En væsentlig del af vores daglige arbejde er samarbejdet og støtten til børnenes og de unges forældre. Vi arbejder på at få etableret et godt og åbent samarbejde ved at møde forældrene ligeværdigt og ved at være lydhøre over for dem. Vores holdning er, at et godt forældresamarbejde er afgørende for, at barnet/den unge kan udvikles og trives i dagligdagen på Kongsholm. Vi møder og kan rumme forældrene fleksibelt i forhold til deres behov og giver dem jævnligt information omkring forhold vedrørende deres barn og indgår individuelle aftaler omkring for eksempel samvær.
Vores mål omkring den enkelte anbringelse og arbejdet med barnet/den unge er at opbygge et positivt og åbent samarbejde med forældrene samt det øvrige biologiske netværk.
Vi støtter børnene/ de unge i at skrive breve samt ringe til deres biologiske familie. Indimellem besøger vi familien og inviterer også til fødselsdage og årstidens fester på Kongsholm. Ligesom vi gerne påtager os at arrangere og afholde konfirmationer – dog altid med accept fra og i en tæt dialog med den unge og dennes forældre.

På Kongsholm går vi meget op i årstidens traditioner – så huset pyntes altid op til påske og jul.  Ligesom forældre, bedsteforældre, søskende, eventuelle plejefamilier med flere altid inviteres til den årlige sommerfest, halloweenfest og julefest.
Vi har en særlig erfaring og kompetence i at møde forældrene med respekt og tale med dem på en naturlig og ligeværdig måde. Hvis forældrene ønsker det, støtter vi dem igennem vejledende samtale i deres samvær med deres barn. Vi finder det vigtigt at inddrage forældrene i store og små beslutninger vedrørende barnet som for eksempel hårklipning, hul i ørerne, ferieture, lægebesøg, skole/hjemsamtaler, forældremøder ect. – da det er væsentligt for deres selvværd som forældre.

Kongsholms medarbejdere har en særlig spidskompetence i forhold til at yde støttede samvær på og udenfor Kongsholms matrikel eller på kortere ferieture med forældrene.
Vi gør det klart for forældrene, at forældrene altid vil være de mest betydningsfulde personer i barnets/ den unges liv.
Forældrene er altid velkomne på Kongsholm for at besøge deres barn og vi er meget opmærksomme på at skabe en hyggelig og afslappet atmosfære omkring besøget. Dog gør vi det klart for forældrene, at besøg er efter forudgående aftale, da barnet/den unge har brug for roen i deres trygge og forudsigelige hverdag.

Kontakt os

Du kan altid skrive eller ringe til Jannie og høre nærmere om Kongsholms muligheder. Har du lyst til at tale med en af de unge, der bor eller har boet på Kongsholm, så er dette også muligt.

Opholdsstedet Kongsholm fungerer som en familie, og giver børnene og de unge en tryg og udviklende opvækst, så de med handlekraft og selvværd opnår et værdifuldt liv med moral og en demokratisk dannelse.