Vision og værdier

Vi fungerer som en familie og giver børnene og de unge en tryg og udviklende opvækst, så de med handlekraft og selvværd opnår et værdifuldt liv med moral og en demokratisk dannelse. Vi arbejder ud fra den overbevisning, at alle har ressourcer og potentiale for at lære nyt og udvikle særlige kompetencer. Vores værdier er: Empati, omsorg, forudsigelighed, dialog.

vision-604x270