Medarbejderne

De voksne på Kongsholm

Leder af Opholdsstedet Kongsholm er pædagog og rideunderviser Jannie Quist. Derudover er der tilknyttet yderligere 8 fuldtids-pædagogiske medarbejdere, en administrativ medarbejder samt 2 faste vikarer. Vores kernekompetencer er:

  • Faglig viden og stor erfaring i at omsætte teoretisk viden i arbejdet med børn og unge, der har tilknytnings, relations og identitetsproblemer. Med udgangspunkt i handle- og udviklingsplaner arbejder vi individuelt med barnet/den unge for at tilgodese den enkeltes behov for udvikling
  • Vi er et familielignende opholdssted. Vi vægter familiekulturen med dets normer og traditioner højt
  • Vi har stor fokus på børnenes/de unges skolegang. Vi prioriterer at børnene/de unge er velforberedte til timerne og er motiverende, støttende og opfølgende ved lektielæsning. Vi har et velfungerende og tæt skole/hjem samarbejde
  • Vi etablerer et åbent og imødekommende forældresamarbejde med respekt og inddragelse. Derudover støtter vi børnene/de unge i at have kontakt til deres øvrige biologiske netværk
  • Vi støtter børnene/de unge i at deltage i et aktivt foreningsliv, hvor vi har evner og erfaring i at fremme børnene/de unge i integrationen i lokalmiljøet
  • Vi giver børnene/ de unge forståelse og indsigt i omgang med dyr på en værdig og anstændig måde, hvor vi især bruger hesten som et bevidst pædagogisk redskab i blandt andet etablering af kontakt og relation mellem barnet/ den unge og den voksne, samt i udviklingen af selvværd og selvtillid
  • Vi er en gruppe voksne, der har mange alsidige personlige kompetencer, som vi bruger i det pædagogiske arbejde såsom: Musik & sang, friluftsliv, kreativitet, ride undervisning, madlavning, svømning og håndværk. Herudover har alle voksne taget førstehjælpskursus og brandkursus.

personale